MEER JESUS. minder ek.

Welkom by die Gereformeerde Kerk Strand

 

Eredienstye:

Soggens: Somer 9:00 – Winter 09:30

Saans: 18:30

Oordenking tydens Grendelstaat:

Woensdagaande om 19:00

COVID-19 (Corona Virus)

Belangrike inligting rakende eredienste in hierdie onseker tyd Lees: GK Strand en CoronaLees: God en Corona

Wie is ons? 

HY > ek.

Jesus gee ons ’n nuwe identiteit, ’n nuwe rede om mens te wees, volkome mens, sonder maskers.  Jesus gee ons ’n rede om te bestaan en werklik te LEEF!  Wie is ons?  Interessante vraag – ons wil juis minder word, sodat Jesus meer kan word, ons wil diensbaar leef vir mekaar en die wêreld, sodat SY Koninkryk gebou kan word!  Meer en meer en meer Jesus, meer en meer en meer liefde vir mekaar en die wêreld.

Lief en leed

  • DT Styger is weer tuis na hy in die hospitaal opgeneem is en verskeie toetse ondergaan het.
  • Johan Holtzhausen is ontslaan en sterk tuis aan.
  • Sterkte vir almal wat eksamen skryf en veral vir ons matrieks.

Gemeentelede

Ouderlinge

Diakens

ONS FOTO-ALBUM

Bybelstudie

Kleingroepe:

  • Woensdae oggende 09h00 – Kerksaal (Dinant Zwemstra)
  • Woensdae aande 19h00 – Perus & Monique Erasmus (072 289 6873)
  • Donderdae aande 18h30 – Johan & Karina Erasmus (078 925 5320)
  • Donderdae aande 19h00 – Bernard & Hannelie Mostert (071 471 5131)
  • Donderdae aande 19h00 – Friedl & Elbe van der Merwe (082 931 6494)

Evangelisasie

Evangelisasie

Finansiele ondersteuning aan ‘n voltydse evangelis, Violet Peceur. Kinders word  bereik by verskeie kleuterskole en skole waar Bybelsudie gedoen word (Good News Club metode van CEF) asook by Sopkombuise wat weekliks gehou word.

Mitchells Plein (Projek leier: Jerry Coetsee)

Geselekteerde projekte van tyd tot tyd gemik op die Bybel opleiding en evangelisasie.

 Kongo ( Projek leier: Chris Joubert)

Finansiele ondersteuning aan Ds. Banze, predikant by die Gereformeerde Kerk te Lubumbashi met die uitdaging hoe om die gemeente finansieël selfversorgend te maak.

 

Mosambiek  (Projek leier: Elbe v d Merwe)

  • Ondersteuning aan twee gemeentes van die Gereformeerde Kerk aldaar (Igreja Reformada em Mocambique). Magodane: Finansiele ondersteuning aan die predikant. Die gemeente vakant sedert November 2015.
  • Mocuba: Ondersteuning met die bou van ‘n kerkgebou wat half voltooid is.

Jaarlikse uitreik gemik op geestelike ondersteuning aan bogenoemde gemeentes asook die boskerkies in die omgewing. Katagete opleiding die fokuspunt met uitreike. Ds. Danie Murray wat Portugees magtig is help met die uitreike.

Jeug

Die Jeug

Waar die kerk sy basis kry is by die jeug,

Gereformeerde Kerk strand stel die jeug hoog op die

prioriteits lys, en ontwikkel hulle tot hul beste.

Gereformeerde Kerk Strand

Vroue

Huis Esparanza – Valentyns Tee

Wat ‘n pragtige oggend was dit nie!! Baie dankie aan elke vrou in die gemeente wat op een of ander manier betrokke was.

 En ‘n spesiale dankie aan Ian Strauss wat die bejaardes (en ons) so heerliklaat sing en dans het. Daar was nie een gesig sonder ‘n helder glimlag nie.

Kontak ons

4 + 8 =