Gereformeerde Kerk Strand

Indien u graag die “Preke in Skrif” wil ontvang, kontak asb Ds Dinant Zwentra sodat u besonderhede op die lys geplaas word as dit uitgestuur word.